Monthly Archives: February 2017

Двудневни дефилета из кукерските фестивали

Двудневни дефилета из кукерските фестивали

Сурвакарската група на село Долна Секирна взе участие за 4-ти път във Фестивала “Кукове” в гр. Раковски в събота 25.02.2017г. След успешното ни представяне бяхме отличени с награда за комплексно представяне.

Днес 26.02.2017г. групата продължи своето пътуване към най-големия кукерски фестивал в страната “Кукерландия” гр. Ямбол. След преставянето си се завърна с първа награда.

Честито!