Националният фолклорен събор-конкурс “Сватбена обредност” се провежда ежегодно през месец юли. Първото издание на конкурса е през 2010г. Фолклорният събор се организира от Народно читалище “Крюгер Николов – 1922”, село Пещера с активното финансово съдействие на Кметство село Пещера и Община Земен.

Главната му цел е да възроди, съхрани и популяризира уникалните традиционни моменти на българската традиционна сватба и свързаните с нея сватбени обреди, ритуали, песни, танци, музика, словесен фолклор, носии и реквизит. Да стимулира интереса на младото поколение към българската традиционна сватба, като залог на местната и национална памет. Да подтиква и стимулира интереса на все повече млади хора към издирване, съхранение и разпространение на забравени моменти от традиционната българска сватба. Да създава нови контакти в рамките на определени съсловия и участниците от различните възрастови групи. Да предостави възможност за изява на младежи и девойки в по-съвременна адаптация на традиционната българска сватба.

Фолклорният събор-конкурс се реализира в рамките на 2 /два/ дни, като участниците са от 6 до 101 годишна възраст. Могат да присъстват като гости и наблюдатели от международни организации – ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, ЦИООФ, както и организатори и официални делегации на подобни международни фолклорни фестивали, събори, конкурси и празници.

Участниците представят:

 • сватбарска музика – оркестри и индивидуални инструменталисти
 • сватбарски песни – групови и индивидуално /сватовски песни свързани с отделни обредни моменти и ритуали на българската сватба /преди, по време на сватбата/; трапезни песни
 • сватбарски хора – групови и индивидуално /свързани с отделни обредни и ритуални моменти от подготовката и самата традиционна българска сватба/
 • сватбарски словесен фолклор
 • сватбарски носии и реквизит

Националният фолклорен събор има конкурсен характер. На всички участници се връчват грамота за участие, а на най-добре представили се, се присъждат Диплом, Плакет или предметна награда за отделните жанрове. Журито в състав: етнолог, фолклорист, хореограф и музиколог, които оценяват отделните изпълнения в различните жанрове на традиционното фолклорно изкуство, за оригинално представяне и съвременна адаптация на словесния фолклор.

Награди

 •  На 27 юни 2010г. се провежда І-ия Регионален фолклорен събор-конкурс на “Сватбената обредност”, на който се присъжда диплом и медал на Деница Александрова Савова за граовска сватбена носия в категория “Традиционен обреден реквизит”
 •  На 16 юли 2011г. се провежда ІІ-ия Регионален фолклорен събор-конкурс на “Сватбената обредност”, на който се присъждат следните награди:
  • в категория “Индивидуални изпълнители – инструменталисти” – Диплом и златен медал на Стоян Миленков – дудук
  • в категория “Традиционен обреден реквизит” – Диплом и златен медал на Деница Александрова Савова за граовска сватбена носия
  • в категория “Индивидуални изпълнители – певци” – Диплом и златен медал на Лиляна Зарева 
  • Грамота за участие получава фолклорен дует – Радка Стефанова и Иванка Станоева
 •  На 20 юли 2013г. се провежда ІІІ-ия Регионален фолклорен конкурс-събор на сватбената обредност , на който се присъждат следните награди:
   • в категория “Фолк.певчески шесторки” – Плакет ІІ-ро място и диплом на Женска фолклорна певческа шесторка към НЧ “Иво войвода-1927 г.” с.Долна Секирна
   • в категория “Индивидуални изпълнители – певици/певци ”
    •  Златен медал и диплом на Лиляна Зарева
    •  Сребърен медал и диплом на Иванка Станоева
 •  На 19 юли 2015 г се провежда ІV-ия Регионален фолклорен конкурс-събор на сватбената обредност , на който се присъждат следните награди:
  • в категория “Женска фолклорна певческа група” – II място на Женска фолклорна певческа шесторка към НЧ “Иво войвода-1927 г.” с.Долна Секирна
  • в категория “Индивидуални изпълнители – певици/певци ”
   •  Сребърен медал и диплом на Зорка Маринова Веселинова
   •  Бронзов медал и диплом на Иванка Станоева Накова
 • На 16 юли 2017 г се провежда V-ия Регионален фолклорен конкурс-събор на сватбената обредност , на който се присъждат следните награди:
  • в категория “Женска фолклорна певческа група” – плакет за I място на Женска фолклорна певческа шесторка към НЧ “Иво войвода-1927 г.” с.Долна Секирна
  • в категория “Индивидуални изпълнители – разказвачи ” – Златен медал за Василка Кирилова
Информация: РЕКИЦ Перник